EMM - Управление на мобилни устройства и данни

Назад

Излагат ли Ви мобилните решения на риск или Ви предоставят нови възможности за развитие?


 • Чрез решението ни за Управление на мобилни устройства, приложения и данни (Enteprise Mobility Management), Вие получавате възможност да управлявате служебните мобилни устройства на служителите си, без да се намествате в личното им пространство.
   
  Според последните проучвания на Forester Research, 54% от всички служители в Европа и Северна Америка, боравещи с информация, използват три или повече устройства в процеса. Същевременно служители, които имат достъп от 5 до 10 мобилни приложения на работа, са поне 20% по-уверени, че компанията им расте и се развива, и следователно биха я подпомагали и биха се чувствали по-щастливи.

   

  В този аспект, ето от какво се състои едно EMM решение:

  1. Модул за управление на устройства (Mobile Device Management) – състои се в набор от методи за управление на мобилни устройства, за да бъдат следени и поддържани в реално време.

  При MDM се използват най-различни възможности за автентикация на служителя върху устройството, основно базирани върху сертификати, независимо от вида операционна система – iOS, Android или Windows. Предоставя се възможност за централизирано инсталиране и премахване на корпоративните данни, без да се засягат личните данни на служителя. Организацията има възможност да инсталира и деинсталира централизирано приложения на служителите си, като по този начин им предоставя лесен и сигурен начин да работят на любимите си устройства с винаги последни версии на софтуера. На екипа, отговорен за поддръжка на мобилните устройства, се предоставят механизми за автоматизирано конфигуриране на устройства, лесна отдалечена поддръжка, както и интуитивна конзола за управление и следене на целия набор от устройства.
  В добавка решението предоставя възможност за намаляване на разходи чрез забраняване на гласов роуминг и роуминг на данни.

   

  2. Модул за управление на приложения (Mobile Application Management): състои се от набор технологии за осигуряване на управление и контрол на политиките върху отделни приложения, които впоследствие се дистрибутират през корпоративни „магазини за приложения“ (app stores) и се следят локално през EMM конзолата.

  В най-общи линии MAM се използва за:

  • Поддръжка на корпоративен app store
  • Сигурност на корпоративните приложения на всяко устройство
  • Автентикация на крайните потребители на това устройство
  • Разделяне на корпоративни от лични приложения на това устройство

  Като пример, MAM най-често се използва в два аспекта – за преконфигурирани приложения и за допълнително разширение на вече съществуващи приложения. Преконфигурираните обикновено включват и-мейл, календар, управление на контакти, както и добре подсигурени “browser”-и. Разширенията на съществуващи приложения помагат на организациите да ги облагат с нови политики чрез работа със SDK кода или чрез капсулирането им в допълнителен слой (wrapping).

   

  3. Модул за управление на съдържание (Mobile Content Management): състои се от набор технологии за осигуряване на достъпа до чувствително съдържание на мобилните устройства на потребителите. Състои се в няколко основни направления:

  • Сигурност на съдържанието – т.е. защита на съхраняваното върху устройството съдържание чрез автентикация, споделяне на файлове, и ограничение на възможностите за копиране и поставяне (copy/paste). Съдържанието обикновено идва от източници като и-мейл; файлове от вътрешно или клауд хранилище или SharePoint среда.
  • Достъп до съдържанието – обикновено се изгражда връзка до вътрешно хранилище, от където потребителите могат да изтеглят определено съдържание върху устройствата си
  • Управление на съдържанието – включва централизирано разпределение на файлове по устройствата, замяна на файлове и изтриване.
  • Защита на ниво файл – тук се включват всички техники за защита от изтичане на информация (DLP), включително криптиране на прикачени файлове, които да могат да се виждат само с одобрените приложения.

  В така описаното решение за управление на мобилни устройства и данни могат да се включват частично или всички модули. Особено интересни са такъв тип решения в хибридния си вариант за постигане на целите на една изключително нашумяла тенденция по въвеждане на личните телефони на служителите в корпоративната среда (Bring Your Own Device). BYOD много скоро ще се превърне в основен фактор за организациите и в нашия регион.  За да получите всички предимства на едно такова решение, Стоун Компютърс Ви предлага:

  • Интеграция на място при Вас или вариант в клауд средата ни
  • Консултации и оформяне на финансова рамка на проекта
  • Съдействие по етапи: Планиране, Дизайн, Имплементиране, Извеждане към потребителите
  • Последваща поддръжка на решението

  Според Гартнър, в периода от 2005 до 2020 година обемът на дигитална информация се очаква да се повиши с фактор от 300, а мобилните устройства ще надминат 50 милиарда. Трендът Internet of Things (IoT), който предполага свързване в Интернет на почти всяко устройство и датчик, ще изправи и Вас пред необходимостта да управлявате този огромен набор от технологии и информация.

  Изберете EMM решението на Стоун Компютърс АД!

   

  Свържете се нас тук