Backup as a Service

Назад

Backup as a Service – Решение за изнесено управление на бекъп

 • Замисляли ли сте се колко държите на данните си? Замисляли ли сте се колко бихте изгубили ако се разделите със значителна част от тях?

  Бихме искали да Ви предложим цялостно решение, в което Вашите данни са защитени чрез единна бекъп система, администрирана и поддържана от Стоун Компютърс – BaaS.

  В света на експоненциално растящите електронни обеми, на увеличаващите се дигитални услуги и на отмирането на хартиените носители на данни, информацията е един от най-ценните Ви активи. Другият са хората.

  В такъв свят инструментите за защита на информация, се превръщат не само в необходимост, но и в жизнена нужда за всяка организация. Бекъп и архив решенията са се превърнали в стандарт, защитавайки в последните години голям брой организации и на свой ред изисквайки посветени хардуерни платформи и поддържащ персонал. Когато по дефиниция една компания не фокусира бизнеса си върху IT услуги, за нея е трудно да управлява и поддържа процеса на бекъп и архив на данни.

  В голяма част от случаите като резултат се получава:

  • Постоянно растяща цена на поддръжката, надстройките и обновяването на версията
  • Увеличаване на сложността поради растящия брой системи
  • Изискванията на бизнеса за 24х7 работа поставят солидни изисквания към времената за бекъп и възстановяване
  • Остаряване на технологията
  • Непредвидими разходи

  За справяне с всички тези прояви и утежнения при клиентите, Стоун Компютърс АД предлага услуга, фокусирана върху това, което разбираме най-добре – ИТ услугите. В рамките на нашата услуга предлагаме решение оразмерено за Вас, което ще намали дългосрочно разходите Ви по схема "инвестирай само ако растеш". Сега можете да намалите разходите си, както и усилията за поддръжка. Сега имате възможност да се фокусирате върху бизнеса си.

   

  В същността си услугата включва:

  • Цялостен бекъп на Вашата среда на стъпка от 1 TB използваеми от системите данни (front-end data)
   - Включва всички виртуални сървъри в среди VMWare, HyperV, Citrix и др.
   - Включва физически сървъри с всякакъв вид операционни системи
   - Включва специализирани приложения като Oracle, MS SQL, MS Exchange, MS Sharepoint и т.н.
  • Доставка на всички необходими хардуерни компоненти от решението на Стоун Компютърс с изключение на SAN и LAN компонентите за интеграция в средата Ви
  • Интеграция на цялото решение при клиента
  • Базово обучение на Вашите администратори за работа с него
  • Седмичен мониторинг от страна на Стоун Компютърс върху отчета от системата
  • Тестове на всяко тримесечие с произволна система от бекъпа, за да се гарантира успешно възстановяване
  • Надграждане на версията на софтуера веднъж годишно
  • Поддръжка на хардуерната и софтуерната част на продукта - 7x24 или 5x8, с присъствие на място при критичен проблем
  • Съдействие при прибавяне на нови системи за бекъп и архив
  • Възможност за създаване на копие в клауд средата на Стоун Компютърс

  КРАТКО СРАВНЕНИЕ С КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ

    BaaS Стандартен Backup
  Архитектура:

  Интегрирано решение, включващо Хардуер & Софтуер 

  Основни компоненти: Backup Сървъри, Дисково пространство, Лентови носители, Backup Софтуер(и) и комплексни решения
  Администрация: Безплатно Нужни са поне двама експерти
  Технология: Backup, Архив, Моментни снимки на системата, Специализиран Backup, Дедупликация
  Трудни за въвеждане моментни снимки на системата,
  Трудни за въвеждане дедупликации
  Медия:  Диск и Лента CD-та, DVD-та, Ленти, Дискове 
  Тестване: Регулярни тестове за възстановяване на данни – веднъж на тримесечие   Тестове за възстановяване на данни не се извършват поради липса на време и възможност  
  Архивиране: Файлове, и-мейли, стари бази данни могат да бъдат архивирани   Няма възможност за архивиране
  Ъпгрейди:

  При поискване, 24 часа в денонощието  

  До 12 месеца интензивни проекти
  Миграция на данни On-line, 24-48 часа  Месеци (варира според достъпността на данните)
  Off-site Копие:  Съхранява се на запис или в клауд среда   Трудно се изпълнява, най-често на CD/DVD
  Второ on-line копие: Второ онлайн копие е налично в клауд средата (опционално) Скъпоструващо
  Backup прозорец: Може да намали с до 80%
  Дълго и непредвидимо


  В така описаната услуга Стоун Компютърс си сътрудничи с водещия производител на бекъп архив софтуер в световен мащаб – CommVault. Продуктът Simpana е 100% органичен, т.е. е изцяло разработен от компанията и напълно интегриран във всичките си модули.
  Сътрудничеството между Стоун Компютърс и CommVault поставя началото на първите значими проекти за производителя на българския пазар.

  За повече информация и при желание да обсъдим евентуален проект, се свържете с нас.