Управляеми Услуги

Ние се грижим за Вашата ИТ среда, за да може вие да се фокусирате върху своя бизнес.

Назад

Управляеми ИТ услуги и поддръжка

Знаем, че времето Ви е пари, а още по – добре знаем, че отпадането на системите може да бъде много скъпо.

  • Трансформирай модела

  • Елиминирай CAPEX

  • Намали общата стойност на собствеността (TCO)

  • Увеличи ефективността

  • Фокусирай се върху бизнеса си

  • Винаги използвай най-новите технологии

  • Увеличи продуктивността на своите служители като намалиш случаите на отпадане на системите

  Мисли проактивно! Управляемите услуги от ново поколение!

   

  Намаляването на капиталовите и оперативните разходи, спазването на нови нормативни изисквания, по-краткият цикъл на живот на продуктите, повишаване на конкурентоспособността, това са само някои от предизвикателствата, пред които е изправен бизнеса днес. Те могат да имат много важно значение за растежа на бизнеса.

  Защо да се лутате между множеството производители, необходими за изграждането на Вашата ИТ среда, когато може да имате един контакт, към когото да се обръщате по всички въпроси? Вече няма нужда да се тревожите колко би Ви струвала ИТ средата за следващите месеци, сега Вие планирате своите разходи.

  Като доставчик на управляеми услуги, ние работим заедно с клиентите си не само, за да преодолеем техните настоящи предизвикателства. Нещо повече, ние адресираме усилията си и към предизвикателствата, които предстоят. Ние смятаме, че оптимизацията на настоящите бизнес процеси е най-добрата подготовка за бъдещето.

  Предимства:

  • Цялостна сигурност, която отговаря на нормативите;
  • Финансово изгодни услуги;
  • Дефинирани нива на услугите (SLA);
  • 24x7x365 мониторинг и поддръжка;
  • Проблемите се идентифицират много по-бързо и се отстраняват проактивно;
  • Намаляват се разходите, свързани с отпадане работата на системите;


  Управляемите услуги за нас не са просто продукт, те са бизнес модел!

  Стоун предлага опит, практики и процеси от световно ниво, за да помогне на бизнеса Ви да се разраства непрестанно! 

  Позволете ни да бъдем Ваш партньор, за да Ви доставим услугите, които отговарят точно на Вашите уникални бизнес нужди, да повишим гъвкавостта и скалируемостта на процесите Ви и да дадем възможност на една ИТ среда, изградена от иновации и непрестанно усъвършенстване да демонстрира истинския потенциал на Вашия бизнес. 

  Свържете се с нас сега!