Гаранционен фонд

Назад

Гаранционен фонд

  • Дизайн, доставка, внедряване и поддръжка на хардуерна платформа за Единната система за оценка, управление и контрол на риска на Гаранционния фонд;