Централна Кооперативна Банка

Назад

Централна Кооперативна Банка

  • Дизайн и планиране на дългосрочна стратегия за развитие на IT инфраструктурата за основното банково приложение за банката.