Българска Банка за Развитие

Нов ИТ проект за ББР

Назад

Стоун Компютърс реализира още един успешен проект във финансовия сектор

  • Проект за цялостно изграждане на IT инфраструктурата на основния и резервния изчислителни центрове на Банката и миграция на всички системи от старата инфраструктура. Проекта включва изграждане на резервирана виртуална среда, дискови подсистеми, SAN и LAN среди, бекъп, репликация на данните между двата сайта на ниво дискови масиви и ниво бекъпи и последваща гаранционна поддръжка.