Новини

Новини

Назад

Стоун компютърс сключи договор по проект: ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

BG16RFOP002-2.077- ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

На 15.02.2021 г. “СТОУН КОМПЮТЪРС” АД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ   № BG16RFOP002 - 2.077 – 1399 - С01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Проектът е на стойност 150 000 лева, от които 127 500 лева европейско и 22 500 лева национално съфинансиране и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.