Новини

Новини

Назад

Българската IT Компания, Стоун Компютърс, предизвиква световните лидери в IT технологиите, с анонсирането на иновативното си решение за частен In-House облак – Infinibricks

Cloud и Виртуализираните системи предлагат множество предимства, някой от които са огромните спестявания, по-голямата гъвкавост (например: внедряване на нови виртуални машини за минути, а не за седмици), много висока еластичност и много други.

Според последните световни статистики, 82% от ИТ мениджърите възприемат Cloud като новата технология, която трябва да прегърнат, за да намалят своите ИТ разходи и да трансформират своята ИТ инфраструктура към OPEX модел. Въпреки това, 66% от ИТ мениджърите имат сериозни опасения относно сигурността и неприкосновеността на данните си, а над 50% от потребителите в облака са принудени да съхраняват данните си в границите на страната, поради правни и регулационни изисквания. Също така, над 66% от ИТ мениджърите искат да знаят местонахождението на техните данни, което е невъзможно при използването на някои от големите облачни доставчици. 70% от ИТ мениджърите искат да имат персонализирана поддръжка на решението си от своя доставчик, който да помага в процеса на миграция към Cloud. Тези и някои други причини карат корпоративните клиенти все по-често да търсят частни облачни решения, които отговарят на техните изисквания за сигурност, надеждност и продуктивност, като в същото време предоставят гъвкавостта, която им е необходима.

В отговор на това търсене, Стоун Компютърс пуска на пазара свое конвергирано решение за частен облак от корпоративно ниво с интегрирано управление, предоставящо на организациите леснотата на облачните решения, която искат съвместно с контрола и осведомеността, които са им необходими.

InfiniBricks предоставя възможност за използване на Ваш частен облак в рамките на Вашия дейта център, като заплащате на база реално месечно потребление. С това иновативно решение за частен облак при Вас може да намалите разходите си за инфраструктура, електроенергия, охлаждане и поддръжка с до 80%.

InfiniBricks представлява напълно интегрирана и ценово ефективна платформа за завършен частен облак. То предоставя изцяло виртуализирано решение, включващо изчислителен ресурс, мрежови ресурс, дисков капацитет и управление като нает ресурс, покривайки всички аспекти, необходими за стартиране на частен облак, в рамките на минути.

С Plug & Play платформата от Стоун Компутърс можете с лекота да стартирате нови услуги за минимално време, без излишна комплексност и със спестени разходи по поддръжка с над 50%.

Конвергираното решение за частен облак на Стоун Компютърс предоставя голямо разнообразие от вградени и предефинирани софтуерни приложения и бази данни, включително интегрирани функционалности, предоставящи възможност за  Disaster Recovery, Backup, VDI.

В допълнение, Infinibricks решението може да бъде използвано във вид на управляема услуга с 24х7 ниво на поддръжка и гарантирани времена за отстраняване на проблеми според специфичните нужди на клиента.

Научете повече

При желание да обсъдим евентуален проект, се свържете с нас.